Rune Langemyhr

Markedsrådgiver
Strategi og marked
930 14 981
Epost

For halvfullt. Mot halvtomt.